Phóng to
Tắt đèn
Bình luận
Tắt QC

Bình luận về phim

Nội dung phim

Empress Ki - Hoàng Hậu Ki

Thể loại: Phim, Tâm lý - Lãng mạn, Lịch sử - Cổ trang, Phim Hàn - NhậtQuốc gia: South Korea

Empress Ki kể câu chuyện về tình yêu và sự đấu tranh để sinh tồn của một cung nữ dâng trà tầm thường sống giữa chốn cung đình nhiều thị phi để cuối cùng trở thành Hoàng hậu Ki của triều Nguyên. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc đề cao tình yêu trong lý tưởng chính trị của mình và trở thành niềm tự hào của những người phụ nữ trong chốn hậu cung xưa.
Xem toàn bộ

[id]Test1;phimsoc.z/IWZA0C69|test2-Vietsub;phimsoc.z/IWZA0C6A|test3;phimsoc.z/IWZA0E6B|1;phimsoc.z/IWZA0FCF|1;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K11?authkey%#5940152102729676338;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K12?authkey=Gv1sRgCKrP4_yEn7anUw#5940153230078209218;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K13?authkey=Gv1sRgCPnWtpOgo7OFjgE#5940154485407851714;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K14?authkey=Gv1sRgCN3Hwpix6cXPDg#5940155428659662466|1;http://www.dailymotion.com/swf/x16k72u;http://www.dailymotion.com/swf/x16k734|2;phimsoc.z/IWZAI0IC|2;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K21?authkey=Gv1sRgCMHGiPG365K1pAE#5940525405398315010;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K22?authkey=Gv1sRgCN2EseuG9djN2wE#5940526293999763522;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K23?authkey=Gv1sRgCJ6cn6KuloXLDQ#5940527037905520322;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K24?authkey=Gv1sRgCM3GjLHIlc_idw#5940528038983574258|2;http://www.dailymotion.com/swf/x16lod3;http://www.dailymotion.com/swf/x16lodv|3;phimsoc.z/IWZAII7D|3;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki31?authkey=Gv1sRgCMWwouSI0dfXiwE ;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki32?authkey ;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki33?authkey ;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki34?authkey |3;http://www.dailymotion.com/swf/x16tbw3;http://www.dailymotion.com/swf/x16tbwf|4;phimsoc.z/IWZAIICI|4;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki41?authkey=Gv1sRgCMzh7siG0MeakQE#5943089799587500370;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki42?authkey=Gv1sRgCLuDoPPdsLu87QE#5943089808652217746;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki43?authkey=Gv1sRgCOGfwq_n9OzWwQE#5943089816209371554;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki44?authkey=Gv1sRgCIHetMSAp43wHw#5943089824935794434|4;http://www.dailymotion.com/swf/x16v19o;http://www.dailymotion.com/swf/x16v1a0|5;phimsoc.z/IWZAIUOO|5;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K51?authkey=Gv1sRgCKXa8s_Hg-yCcQ#5945335528957144610;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K52?authkey ;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K53?authkey ;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K54?authkey=Gv1sRgCJKWm5DRn6rHiAE#5945336620245617922;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K55?authkey=Gv1sRgCJqch4y7venK8gE#5945337272870943810|6;phimsoc.z/IWZAIU70|6;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki61?authkey=Gv1sRgCP-foqCA3KrutwE#5945684725004917778;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki62?authkey=Gv1sRgCLOs3rafltn09AE#5945685152355391986;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki63?authkey=Gv1sRgCNyMvKD07c_QWw#5945685341172535394;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki64?authkey=Gv1sRgCM6m3oS-sO3OjQE |6;http://www.dailymotion.com/swf/x175082;http://www.dailymotion.com/swf/x174z57|1;http://clip.vn/embed/2iIr|2;http://clip.vn/embed/2iIu|3;http://clip.vn/embed/2il4|4;http://clip.vn/embed/2P_r|7;phimsoc.z/IWZAIZBD|7;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K71?authkey=Gv1sRgCLnv1sSzq5iwwwE#5947926911814640626;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K72?authkey=Gv1sRgCLye59nhoZi7qgE#5947927297272396370;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K73?authkey=Gv1sRgCPr2vrq-4o--Ig#5947927908878556002;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K74?authkey=Gv1sRgCNqakOWr4ISQAQ#5947928469511151970|7;http://www.dailymotion.com/swf/x17deix|8;phimsoc.z/IWZAI60W|8;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki81?authkey=Gv1sRgCLuovN7J56jvVg#5948294645836057586;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki82?authkey=Gv1sRgCLqX39v5stanqwE#5948294656245495762;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki83?authkey=Gv1sRgCL-Kv-fN5ufEtwE#5948294668651536114;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki84?authkey=Gv1sRgCPHL7NSn2NrIMg#5948294678865601826|8;http://www.dailymotion.com/swf/x17et6z|5;http://clip.vn/embed/2Pwa|6;http://clip.vn/embed/20hn|7;http://clip.vn/embed/20pk|9;phimsoc.z/IWZAI7O6|9;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki91?authkey=Gv1sRgCN3f57WVtdSIfw#5950536168900445858;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki92?authkey=Gv1sRgCOXrs4eNraPPbQ#5950536557522874722;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki93?authkey=Gv1sRgCN63y8HYrM36ogE#5950537072213278866;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki94?authkey=Gv1sRgCPq3oqio8JD48AE#5950537585795336050|9;http://www.dailymotion.com/swf/x17nklf|8;http://clip.vn/embed/20bf|10;phimsoc.z/IWZAI7Z7|10;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki101?authkey=Gv1sRgCIaNl7i6ktX8dw#5950888772252150466;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki102?authkey=Gv1sRgCMH67JSKgqXkGg#5950889197286734866;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki103?authkey=Gv1sRgCOr8ksiH9amukgE#5950889582881571698;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki104?authkey=Gv1sRgCPiw2PPi7p_7DQ#5950889933314365778|10;http://www.dailymotion.com/swf/x17ovs4|9;http://clip.vn/embed/2Cj_|10;http://clip.vn/embed/2CGU|11;phimsoc.z/IWZAI8D7|11;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K111?authkey=Gv1sRgCN7jq4Gtg7DfrgE#5953118477763221074;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K112?authkey=Gv1sRgCKqryJuZj8jwxgE#5953118671057828370;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K113?authkey=Gv1sRgCLSXjf7zy5q29gE#5953119058501007138;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K114?authkey=Gv1sRgCMnzq9XWrMbhqQE#5953119215544345698;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K115?authkey=Gv1sRgCPnP25Oeyc2EzwE#5953119519230203202|11;http://www.dailymotion.com/swf/x17xvfs|11 full;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K11full?authkey=Gv1sRgCKSpgKPa_b_lPA#5953119889630770386|12;phimsoc.z/IWZAI9WZ|12;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki121?authkey=Gv1sRgCNuHnMGe9pWFnQE#5953484681528814738;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki122?authkey=Gv1sRgCKOn0O_vxMb3yQE#5953485034834724770;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki123?authkey=Gv1sRgCO7fh-rJ1Kyh9AE#5953485398655420706;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki124?authkey=Gv1sRgCKGOzeydu_-zuwE#5953485718955288450|12;http://www.dailymotion.com/swf/x17zdny|11;http://clip.vn/embed/2m2Q|12;http://clip.vn/embed/2mFZ|13;phimsoc.z/IWZAIAAB|13;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Ki131?authkey=Gv1sRgCI3D3JDktprlew#5955713906550097346;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Ki132?authkey=Gv1sRgCID9mbGymKeheg#5955714255459222770;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Ki133?authkey=Gv1sRgCMzDybWLioOBpQE#5955714620194222562;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Ki134?authkey=Gv1sRgCOurvq3NnbH-kwE#5955714707972721810|13;http://www.dailymotion.com/swf/x188cev|14;phimsoc.z/IWZAIAEZ|14;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki141?authkey=Gv1sRgCPjug8Xtpsfb0QE#5956103330202188994;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki142?authkey=Gv1sRgCIW1z-jxu-fgLg#5956103897873615106;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki143?authkey=Gv1sRgCMLzrKfaqIit7gE#5956104446830233714;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki144?authkey=Gv1sRgCPrwmo31rNfSSQ#5956104880719706018|13;http://clip.vn/embed/29Zp|15;phimsoc.z/IWZAICEW|15;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki151?authkey=Gv1sRgCLms8J7Bs7HQnQE#5958344537760104018;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K152?authkey=Gv1sRgCO67ivKL2-un5wE#5958345785107232850;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K153?authkey=Gv1sRgCKmx6caM_ty2Tw#5958347336115425010;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K154?authkey=Gv1sRgCLqMouG5p-3ZBg#5958349331589160274|14;http://clip.vn/embed/29ef|15;http://clip.vn/embed/29UM|15;http://www.dailymotion.com/swf/x18icj3|16;phimsoc.z/IWZAIDZO|16;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K161?authkey=Gv1sRgCL_kyPe8zOayGA#5958692158730994866;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K162?authkey=Gv1sRgCOjD69Osk6uIjQE#5958692797274460818;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K163?authkey=Gv1sRgCIvwjNr4utWtpwE#5958694071650695410;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K164?authkey=Gv1sRgCOae1tDUwsrC8gE#5958694766892309074;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K165?authkey=Gv1sRgCIiL5bm735uR_wE#5958695109119423106|16;http://clip.vn/embed/298l|16;http://www.dailymotion.com/swf/x18jqdk|17;phimsoc.z/IWZAIEE8|17;http://clip.vn/embed/2Lab|17;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki171?authkey=Gv1sRgCLPg89qhpLPPqwE#5960936958792965170;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K172?authkey=Gv1sRgCOKyz8u_0_XC5QE#5960940744647219250;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K173?authkey=Gv1sRgCOLH_r_ozvLruwE;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K174?authkey=Gv1sRgCOzup9yD9pbe6AE#5960948417225755522|18;phimsoc.z/IWZAIFWI|18;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki181?authkey=Gv1sRgCNTdjI2Vs6Hfdg#5961489318341235362;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki182?authkey=Gv1sRgCKD27u-J9dOTCQ#5961489329703703682;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki183?authkey=Gv1sRgCMv64YuclajUPg#5961489336176517938;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki184?authkey=Gv1sRgCNbewIunoYH3gQE#5961489344740390018|18;http://clip.vn/embed/2Lwc|19;phimsoc.z/IWZAWWO6|19;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Ki19?authkey=Gv1sRgCMP8ua7d1f7nWg#5966152789946868546|20;phimsoc.z/IWZAWW7U|19;http://clip.vn/embed/2T2h|20;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Ki20?authkey=Gv1sRgCPXgxKitlqrE6QE#5966530235855810242|20;http://clip.vn/embed/2Tg9|21;phimsoc.z/IWZAWOFD|21;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Ki21?authkey=Gv1sRgCMXV4L2J3oCDUw#5968732387872320594|22;phimsoc.z/IWZAWUU7|22;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/K221?authkey=Gv1sRgCOTzrYal8LPTPw#5969125945435218818;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/K222?authkey=Gv1sRgCPj99c2JpYvTjQE#5969126781214272658;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/K223?authkey=Gv1sRgCO_K1pzI0fbAiwE#5969127786235522578;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/K224?authkey=Gv1sRgCO-i2P_mxpfgCA#5969128400904997490|21;http://clip.vn/embed/2T7h|22;http://clip.vn/embed/2TAJ|23;phimsoc.z/IWZAWZ89|23;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/Ki23?authkey=Gv1sRgCLvgkqHHv_udIA#5971304670320717490|24;phimsoc.z/IWZAWZD9|24;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/Ki24?authkey=Gv1sRgCLaSxu6q-96jRw#5971696740317057298|23;http://clip.vn/embed/2uXB|24;http://clip.vn/embed/2uJZ|25;phimsoc.z/IWZAW7OF|25;https://picasaweb.google.com/108599600957301784338/Ki25?authkey=Gv1sRgCOvV2fPmrby3XA#5973983093094228578|26;phimsoc.z/IWZAW766|26;https://picasaweb.google.com/108599600957301784338/Ki26?authkey=Gv1sRgCO3ZtrWegvW6Nw#5974343673484143794|25;http://clip.vn/embed/25D8|26;http://clip.vn/embed/25RY|27-Eng;phimsoc.e/beta.byzoo.org/embed.php?vid=at/nw/empress_ki_-_27_clip1.mp4;phimsoc.e/beta.byzoo.org/embed.php?vid=at/nw/empress_ki_-_27_clip2.mp4;phimsoc.e/beta.byzoo.org/embed.php?vid=at/nw/empress_ki_-_27_clip3.mp4;phimsoc.e/beta.byzoo.org/embed.php?vid=at/nw/empress_ki_-_27_clip4.mp4|27-Eng;phimsoc.net/embed.yucache.net/2qx9Ak?client_file_id=695359;phimsoc.net/embed.yucache.net/037l8v?client_file_id=695362;phimsoc.net/embed.yucache.net/037l8v?client_file_id=695362;phimsoc.net/embed.yucache.net/as9e54?client_file_id=695364|27;phimsoc.z/IWZAW8UO|27;https://picasaweb.google.com/116487200739985002174/Ki27?authkey=Gv1sRgCOnJq_6Oz4rp4AE#5976802354199099666|28;phimsoc.z/IWZAW8U8|28;https://picasaweb.google.com/116487200739985002174/Ki28?authkey=Gv1sRgCP3t2evz_5rTKA#5976924413080985090|27;http://clip.vn/embed/25yU|28;http://clip.vn/embed/25yQ|29;phimsoc.z/IWZAWAOA|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_hzz5uZitrguikeCiGb4amdXOQxofIZbm9DU9Vp42Jg|29;http://clip.vn/embed/25lG|30;phimsoc.z/IWZAWBBD|30;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/K30?authkey=Gv1sRgCLSows63u6LTvQE#5981821850037232066|30;http://clip.vn/embed/2QaH|31;phimsoc.z/IWZAWBFU|31;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/Ki31?authkey=Gv1sRgCPGj5LrAguGrpQE#5982124683253526994|31;http://clip.vn/embed/2Qs5|32;phimsoc.z/IWZAWDBZ|32;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/Ki32?authkey=Gv1sRgCJC72vus3rDiUQ#5984322186440085778|33;phimsoc.z/IWZAWDE9|33;https://picasaweb.google.com/118369239361230874429/Ki33?authkey=Gv1sRgCNyjv4j8uczMlQE#5984668889824019186|32;http://clip.vn/embed/2sWk|34;phimsoc.z/IWZAO0W9|34;https://picasaweb.google.com/102462849253437564005/Ki34?authkey=Gv1sRgCNrPg__yj9KJxQE#5986925351620161938|34;https://picasaweb.google.com/102462849253437564005/Ki34?authkey=Gv1sRgCNrPg__yj9KJxQE#5986925351620161938|35;phimsoc.z/IWZAO0AD|35;https://picasaweb.google.com/102462849253437564005/Ki35?authkey=Gv1sRgCKaDn5rxosLSQA#5987314979150384546|36-Eng;phimsoc.net/www.mp4upload.com/embed-4pk65dxhq7ks.html|36-Eng;phimsoc.e/embed.yucache.net/O262k7?client_file_id=705024|36-Eng;phimsoc.net/goo.gl/DhQvDl|37;phimsoc.d/swf/x1g8jyp;phimsoc.d/swf/x1g8k0n|36;phimsoc.z/IWZAOOZ8|36;https://picasaweb.google.com/113215351250857077609/Ki36?authkey=Gv1sRgCJ_sgomY_ffa4wE#5989767239927831682|36;phimsoc.f/tinyurl.com/o2qz74b|37;phimsoc.z/IWZAOO7F|37;https://picasaweb.google.com/113215351250857077609/Ki37?authkey=Gv1sRgCOas4pbg7OGqsgE#5989896696023522994|38;https://picasaweb.google.com/118245181607528522925/Hhk38?authkey=Gv1sRgCIHlh43rx4_esQE#5993155518480937218|39;https://picasaweb.google.com/117450699848137017480/Empresski39?authkey=Gv1sRgCLfqk9P8qbHRVg#5993183741614943778|40-Full-HD;https://picasaweb.google.com/118245181607528522925/HoangHauKi40?authkey=Gv1sRgCOe4jevg3L751AE#5995024015213805282|41-HD;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap41Full?authkey=Gv1sRgCOHaz-ypsIXctwE#5995342110109475154|42-Raw;phimsoc.d/swf/x1kx3j3;phimsoc.d/swf/x1kx3k0|42;https://picasaweb.google.com/111490821386673630555/Ki421?authkey=Gv1sRgCMK5hMDf_4jDxQE#5997369768137333666;https://picasaweb.google.com/111490821386673630555/Ki422?authkey=Gv1sRgCIO5kLLXs6DgFw#5997381996567816274;https://picasaweb.google.com/111047045154673801295/Ki423?authkey=Gv1sRgCKapvMuX4arilQE#5997578995487956914;https://picasaweb.google.com/111047045154673801295/Ki424?authkey=Gv1sRgCLbSppr73ov7IQ#5997580213058573154|42;http://www.dailymotion.com/swf/x1l6kjh;http://www.dailymotion.com/swf/x1l6syg;http://www.dailymotion.com/swf/x1lc02r;http://www.dailymotion.com/swf/x1lc0p5|43-Raw;phimsoc.d/swf/x1l5rel;phimsoc.d/swf/x1l5rvh|43-Raw;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiRaw43?authkey=Gv1sRgCLrN-MzSjIyY_AE|43a;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKi431?authkey=Gv1sRgCLiDjLHWl_jFJg#5997706697105972546|43-b;https://picasaweb.google.com/111047045154673801295/Ki432?authkey=Gv1sRgCJGu0oa__s-lHA#5997752403618246690|43c;https://picasaweb.google.com/111047045154673801295/Ki433?authkey=Gv1sRgCODo0NfMi-HNlAE#5997981673713152306|43d;https://picasaweb.google.com/111047045154673801295/Ki434?authkey=Gv1sRgCKTC6YShg_PHgwE#5997981876699270818|44;https://picasaweb.google.com/102654406833387826300/K44102?authkey=Gv1sRgCMfT2cet4PeeMQ#5999989445100878738;https://picasaweb.google.com/102654406833387826300/Ki442?authkey=Gv1sRgCL2_1KTTv5fX0AE#6000139916012688562;https://picasaweb.google.com/102654406833387826300/KI443?authkey=Gv1sRgCLve48LqiMPjtwE#6000143252296201090|44-HD;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKi44Full?authkey=Gv1sRgCLnU2ZWijsq01QE|45a;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKi451?authkey=Gv1sRgCK6A2O_7mMn77AE|45b;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKi452?authkey=Gv1sRgCJKgn5G00Me2qAE|45c;https://picasaweb.google.com/102654406833387826300/K453?authkey=Gv1sRgCJCc4o70t9eRSg#6000517791892345618|45d;https://picasaweb.google.com/102654406833387826300/K454?authkey=Gv1sRgCPrvpoKBn6GKoAE#6000518647593277762|45-Full-HD;https://picasaweb.google.com/118245181607528522925/EmpressKiEp45FullVs?authkey=Gv1sRgCKfWpdKo__ffLQ#6000525558851128306|46-Raw;phimsoc.d/swf/k1haGyTYpYlMUA6QX19;phimsoc.d/swf/k6jf9Hh4l6TFzi6QX27|46;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap46a?authkey=Gv1sRgCKmgi6fS1qaVOw;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKi462?authkey=Gv1sRgCNP60ciG1qSQlgE;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKi463?authkey=Gv1sRgCL7r2ZbF6PP7Vg|46-HD;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap46Hd?authkey=Gv1sRgCIDpncOg-PqeygE#6002881567139707218|47-RAW;phimsoc.d/swf/x1olyas;phimsoc.d/swf/x1olybh|OR-47-RAW;phimsoc.d/swf/k7cWSvKED1XeZY6T8ry;phimsoc.d/swf/k2txmo9eulmp2W6T8re|47a;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap471?authkey=Gv1sRgCPSOxpGL9PHw2wE|47b;https://picasaweb.google.com/102654406833387826300/Ki472?authkey=Gv1sRgCLuTrvmTmbeNZw#6002953696008724402|47c;https://picasaweb.google.com/116226321250710915976/Ki473?authkey=Gv1sRgCL3KqNHYscGVTg#6003114538904669890|47-HD;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap47Full?authkey=Gv1sRgCNPjh6zqr-GhgAE|48-HD;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap48Full?authkey=Gv1sRgCP3M6aij3qSwDQ|49-HD;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap49FullHd?authkey=Gv1sRgCOShz7-T_oCjkwE|50a;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKiTap50a?authkey=Gv1sRgCIL-4rOVwc7wVg|50b;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKiTap50b?authkey=Gv1sRgCJeDs9fwyorwsQE#6007695593315295762|50c;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKi503?authkey=Gv1sRgCM7m84PDiNTadA|50-HD;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKi50?authkey=Gv1sRgCLDO0vTniO6jzwE|51;https://picasaweb.google.com/103133756994497050514/Ki51full?authkey=Gv1sRgCKKzy8Kc5vu-kAE#6008175089571549442|[/id]

Xem toàn bộ
back to top
X
X